Quy định

Quy chế hoạt động

Ngày đăng: 09/01/2021

ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP NỀN TẢNG

Bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ và tất cả các hướng dẫn, thông báo, quy chế hoạt động và chính sách cũng như hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập vào Nền Tảng Website, cũng như bất kỳ điều chỉnh nào đối với những quy định đề cập dưới đây do Cityhomes.com.vn ban hành vào từng thời điểm. Cityhomes.com.vn có quyền sửa đổi các hướng dẫn, thông báo, quy chế và chính sách hoạt động và hướng dẫn này vào bất kỳ lúc nào với thông báo trước phù hợp với quy định pháp luật và bạn được xem là đã biết và chịu sự ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào như vậy kể từ khi những thông báo thay đổi, bổ sung được đăng tải trên Website.

I/ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG NỀN TẢNG HOẶC DỊCH VỤ

1. Cityhomes.com.vn cấp quyền cho bạn sử dụng và truy cập vào Nền Tảng để thực hiện giao dịch mua – bán và cho thuê bất động sản trên Website theo các điều khoản và điều kiện cụ thể.

2. Thành viên khi tham gia vào Cityhomes.com.vn có trách nhiệm nghiên cứu kỹ quy chế hoạt động của Cityhomes.com.vn và chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi hoạt động, tin đăng, baner quảng cáo… được đăng trên Cityhomes.com.vn.

3. Thành viên tham gia Cityhomes.com.vn hay người sử dụng dịch vụ của Cityhomes.com.vn là người có nhu cầu đăng tin bán, cho thuê, mua, thuê bất động sản và các dịch vụ khác (nếu có) tại Cityhomes.com.vn.

4. Người đăng tin được phép đăng tin sau khi kê khai thông tin bắt buộc hoặc hoàn tất thủ tục đăng ký thành viên theo quy định của Cityhomes.com.vn.

5. Người đăng tin phải là các cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện của pháp luật và Quy chế này, bao gồm và không giới hạn như:

  • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

  • Tuân thủ các điều khoản trong Quy chế này về việc sử dụng dịch vụ của Cityhomes.com.vn;

  • Bảo vệ tài khoản, mật khẩu đăng nhập và giám sát các thông tin liên quan đến tài khoản của mình. Chịu toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp tài khoản của Người đăng tin được sử dụng bởi bất cứ ai mà Người đăng tin cho phép truy cập và sử dụng;

  • Toàn bộ thông tin Người đăng tin cung cấp cho Cityhomes.com.vn là chính xác, đầy đủ, và được cập nhật kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi.

II/ CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ GIỚI HẠN & NGHIÊM CẤM

Bạn đồng ý cũng như cam kết thực hiện đúng và KHÔNG:

1) Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc tuyên bố không đúng sự thật hoặc gây nhầm lẫn về mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;

2) Tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ Nội Dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác;

3) Sử dụng Nền Tảng Website hoặc Dịch Vụ cho các mục đích bất hợp pháp;

4) Cố tình truy cập trái phép hoặc can thiệp hoặc làm gián đoạn hệ thống máy tính hoặc hệ thống mạng được kết nối với Nền Tảng hoặc Dịch Vụ, cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) Dịch Vụ; hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được Cityhomes.com.vn áp dụng đối với các Dịch Vụ và các dữ liệu được truyền tải, xử lý được lưu trữ bởi Cityhomes.com.vn;

5) Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại vi-rút, bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;

6) Can thiệp vào việc sử dụng Nền tảng hoặc Dịch Vụ của người khác;

7) Đăng tải, truyền tin, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác hiển thị bất kỳ Nội dung nào có sự xuất hiện của người chưa thành niên hoặc sử dụng Dịch vụ gây tổn hại cho người chưa thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

8) Sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung cho mục đích gian lận, không hợp lý, sai trái, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn;

9) Mở và vận hành nhiều tài khoản người dùng khác nhau liên quan đến bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản Dịch Vụ này;

10) Truy cập website Cityhomes.com.vn, mở tài khoản hoặc bằng cách khác truy cập tài khoản người dùng của mình thông qua bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng không được chấp thuận hoặc cung cấp bởi Cityhomes.com.vn;

11) Chỉnh sửa hoặc can thiệp vào danh mục  của Người Sử Dụng khác.

12) Khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài Khoản của Người Sử Dụng khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào;

13) Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác;

14) Thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với Dịch Vụ;

15) Sử dụng Dịch Vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác;

16) Xâm phạm các quyền của Cityhomes.com.vn, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó;

17) Vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, tên thương mại, thiết kế, bí mật thương mại, thông tin mật, quyền riêng tư hoặc công khai của bất kỳ bên thứ ba nào;

18) Liệt kê các hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba hoặc sử dụng Dịch Vụ theo các cách thức có thể xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác.

19) Sản phẩm dịch vụ tham gia giao dịch phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

20) Hoạt động mua bán giao dịch trên Cityhomes.com.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người khác.

III/ QUYỀN, NHƯNG KHÔNG PHẢI NGHĨA VỤ VỀ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG

Cityhomes.com.vn bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ phải thực hiện:

1) Bạn phải tuân thủ “Quy định đăng tin” của Cityhomes.com.vn. Cityhomes.com.vn luôn giám sát, sàng lọc hoặc kiểm soát bất kỳ hoạt động, nội dung hoặc tài liệu nào trên Nền Tảng. Có toàn quyền quyết định về việc tiến hành điều tra bất kỳ vi phạm nào đối với Điều Khoản Sử Dụng và có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào mà Cityhomes.com.vn cho là phù hợp. Mọi hành vi đăng sai sự thật, vi phạm quy chế hoặc lừa đảo sẽ bị xử lý theo quy chế này và pháp luật Việt Nam;

2) Cityhomes.com.vn có quyền tạm ngưng hoặc hủy bỏ dịch vụ cung cấp cho Người dùng ngay lập tức mà không cần cảnh báo hoặc thông báo nếu Người dùng có hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền lợi người khác. Đối với các hành vi lừa đảo Cityhomes.com.vn có quyền cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam;

3) Cityhomes.com.vn có thể, tùy từng thời điểm và không cần đưa ra bất kỳ lý do nào hoặc đưa ra thông báo trước, tiến hành nâng cấp, sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp hoặc xóa bỏ, toàn bộ hoặc một phần Nền Tảng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào và sẽ không chịu trách nhiệm nếu bất kỳ hoạt động nâng cấp, sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp hoặc xóa bỏ này có thể ngăn cản bạn truy cập vào Nền Tảng hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ;

4) Báo cáo bất kỳ hoạt động nào mà Cityhomes.com.vn có cơ sở để nghi ngờ là vi phạm quy định pháp luật hoặc theo quy định của cơ quan chức năng và để hợp tác với cơ quan chức năng;

5) Yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ thông tin và dữ liệu nào có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ và / hoặc truy cập vào Nền Tảng vào bất kỳ thời gian nào; và để thực hiện quyền của Cityhomes.com.vn theo điều khoản này nếu bạn từ chối tiết lộ thông tin và / hoặc dữ liệu đó; hoặc nếu Cityhomes.com.vn có cơ sở hợp lý để nghi ngờ bạn đã cung cấp thông tin hoặc dữ liệu không chính xác, gây hiểu nhầm hoặc gian lận.

6) Cityhomes.com.vn không bảo đảm truy cập vào các Dịch vụ được liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn, và có thể có nhiều yếu tố can thiệp vào hoạt động của Website nằm ngoài tầm kiểm soát. 

7) Cityhomes.com.vn có quyền sửa đổi Quy chế tùy từng thời điểm vì các lý do liên quan đến luật pháp hay quy định, hoặc để đảm bảo Nền Tảng Website hoạt động đúng cách và suôn sẻ.

IV. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Quyền Sở Hữu: Cityhomes.com.vn kiểm soát toàn bộ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ trên Nền Tảng Website và đối với các Tài Liệu trên Nền Tảng. Cityhomes.com.vn bảo lưu quyền thực thi Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của chúng tôi trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép.

“Quyền Sở Hữu Trí Tuệ” nghĩa là tất cả quyền tác giả, sáng chế, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên miền, quyền thiết kế, quyền cơ sở dữ liệu, tên thương mại hoặc tên doanh nghiệp, quyền bảo vệ bí mật thương mại và thông tin bảo mật, quyền bảo vệ lợi thế thương mại và danh tiếng, và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tương tự khác và tất cả các đơn đăng ký các quyền này, cho dù ở hiện tại hay được tạo ra trong tương lai, ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới, cho dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, và tất cả các quyền lợi, đặc quyền, quyền khởi kiện, bồi thường thiệt hại, và yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với bất kỳ hành vi vi phạm đến các quyền này, dù hành vi vi phạm này được thực hiện ở quá khứ, hiện tại hoặc trong tương lai.

2. Quyền Nghiêm Cấm Sử Dụng: Không có bất kỳ nội dung nào trên Nền Tảng, hoặc bất kỳ Tài Liệu nào được làm lại, thiết kế lại, tách rời, thay đổi, phân phối, tái xuất bản, hiển thị lại, phát sóng, sao chép, làm mẫu, chuyển giao hoặc truyền tải lại theo bất kỳ cách thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc được lưu trữ trong hệ thống thông tin hoặc được cài đặt trên bất kỳ hệ thống máy chủ, hệ thống hoặc thiết bị nào mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của Cityhomes.com.vn hoặc của chủ sở hữu bản quyền có liên quan. Bạn chỉ được chúng tôi cho phép tải xuống, in hoặc sử dụng Tài Liệu cho mục đích cá nhân và phi thương mại, với điều kiện bạn không được sửa đổi nội dung Tài Liệu mà Cityhomes.com.vn hoặc các chủ sở hữu bản quyền có liên quan vẫn giữ tất cả bản quyền và các thông báo của chủ sở hữu quy định trong Tài Liệu.

3. Nội Dung Do Người Sử Dụng Cung Cấp:

Với việc sử dụng Nền Tảng Website Người Sử Dụng hiểu rằng các Nội Dung, dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng tư, là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra Nội Dung đó. Điều đó nghĩa là bạn, không phải Cityhomes.com.vn, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những Nội Dung mà bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách nào khác công khai trên Nền Tảng Cityhomes.com.vn. Người Sử Dụng hiểu rằng bằng cách sử dụng Nền Tảng Cityhomes.com.vn, bạn có thể gặp phải Nội Dung mà bạn cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp. Trong giới hạn tối đa được pháp luật cho phép, và trong bất cứ trường hợp nào, Cityhomes.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến bất kỳ Nội Dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dù như thế nào xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên, bất kỳ Nội Dung nào được đăng tải, gửi thư, chuyển tải hoặc bằng cách khác công bố trên Nền Tảng Cityhomes.com.vn.

Người Sử Dụng thừa nhận rằng Cityhomes.com.vn và các bên được chỉ định của mình có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ Nội Dung có sẵn trên Nền Tảng Cityhomes.com.vn, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ Nội Dung hoặc thông tin nào bạn đã đăng. Không giới hạn ở những điều trên, Cityhomes.com.vn và các bên được chỉ định của mình có quyền gỡ bỏ bất kỳ Nội Dung nào (i) xâm phạm đến Điều Khoản Dịch Vụ; (ii) trường hợp Cityhomes.com.vn nhận được khiếu nại từ Người Sử Dụng khác; (iii) trường hợp Cityhomes.com.vn nhận được thông báo về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc yêu cầu pháp lý cho việc gỡ bỏ; hoặc (iv) những nguyên nhân khác. Cityhomes.com.vn có quyền chặn các liên lạc (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc cập nhật trạng thái, đăng tin, truyền tin) về hoặc liên quan đến Dịch Vụ như nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo vệ Dịch Vụ hoặc Người Sử Dụng của Cityhomes.com.vn, hoặc bằng cách khác thi hành các điều khoản trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Người Sử Dụng đồng ý rằng mình phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến, việc sử dụng bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ việc dựa vào tính chính xác, đầy đủ, hoặc độ hữu dụng của Nội Dung đó.  

 Người Sử Dụng thừa nhận, chấp thuận và đồng ý rằng Cityhomes.com.vn có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Người Sử Dụng trong trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền yêu cầu Cityhomes.com.vn hoặc theo quan điểm của Cityhomes.com.vn thì việc duy trì truy cập hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các thủ tục pháp luật; (b) thực thi Điều Khoản Dịch Vụ; (c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của Người Sử Dụng liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc (e) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của Cityhomes.com.vn, Người Sử Dụng và/hoặc cộng đồng.

4. Bồi Thường: 

Với việc sử dụng Nền Tảng Website, Người sử dụng đảm bảo rằng mình là chủ sở hữu bản quyền của tất cả các nội dung đó và Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và không gây hại cho Cityhomes.com.vn liên quan đến hoặc đối với bất kỳ và tất cả khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, và các vụ kiện cũng như tất cả nghĩa vụ, tổn thất, thanh toán, khoản phạt, tiền phạt, chi phí và phí tổn có liên quan (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) do bất kỳ Bên Được Bồi Thường nào ghánh chịu, phát sinh từ hoặc có liên quan đến nảy sinh từ sự vi phạm Điều khoản Thỏa thuận này hoặc về việc truyền tải nội dung bất kỳ trên website Cityhomes.com.vn.

5. Báo Cáo Hành Vi Có Khả Năng Xâm Phạm Quyền Sở Hữu Trí 

Người Sử Dụng là các cá nhân hoặc tổ chức độc lập và họ không có bất kỳ mối liên kết nào với Cityhomes.com.vn dưới bất kỳ hình thức nào.  Cityhomes.com.vn cũng không phải là đại lý hay đại diện của Người Sử Dụng và không nắm giữ và/hoặc sở hữu bất kỳ tài sản nào được chào bán/ cho thuê trên Nền Tảng Cityhomes.com.vn.

Nếu bạn là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (“Chủ Sở Hữu Quyền SHTT”) hoặc là đại diện được ủy quyền Chủ Sở Hữu Quyền SHTT (“Đại Diện Quyền SHTT”)  và bạn tin rằng các quyền của bản thân hoặc của thân chủ có khả năng bị xâm phạm, vui lòng báo bằng văn bản tới Cityhomes.com.vn và cung cấp cho chúng tôi các tài liệu như được hướng dẫn sau đó để hỗ trợ việc giải quyết khiếu nại. Chúng tôi sẽ dành một khoảng thời gian hợp lý để xử lý các thông tin cung cấp. Cityhomes.com.vn sẽ phản hồi khiếu nại của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

TÔI ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY.  BẰNG CÁCH BẤM NÚT “ĐĂNG KÝ” HOẶC “ĐĂNG KÝ QUA FACEBOOK” KHI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG NỀN TẢNG WEBSITE, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.

bài viết mới

Báo giá truyền thông

09/01/2021 08:26:51

Quyền và nghĩa vụ

09/01/2021 08:26:42

Chính sách bảo mật

09/01/2021 08:26:31

Điều khoản sử dụng

09/01/2021 08:26:17

Quy định đăng tin

09/01/2021 08:25:52

Dự án tiêu biểu

Ben Cat City Zone

Đường ĐT 741, phường Chánh Phù Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương

Masteri Millennium

132 Đường Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Celadon City Tân Phú

88 Đường N1, Celadon City, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thủ Thiêm Dragon

Đường Quách Giai, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Jamila Khang Điền

đường Song Hành, phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh